Strona główna · Uncategorized · Podsumowanie obowiązywania przepisów dotyczących liberalizacji upadłości konsumenckiej

Podsumowanie obowiązywania przepisów dotyczących liberalizacji upadłości konsumenckiej

W dniu 31.12.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – liberalizująca dotychczasowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Od tego dnia konsumentowi (osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zob. art. 22 1 kc) łatwiej starać się oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej, która może być sposobem na „nowy start bez długów”.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Wydro w ramach prowadzonych statystyk dotyczących ogłaszania przez wybrane sądy województwa podkarpackiego upadłości konsumenckich do sierpnia 2015r. ustaliła, że:

SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU:
Ogłosił łącznie 14 upadłości konsumenckich, w tym 6 mężczyzn i 8 kobiet,

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE:
Ogłosił łącznie 17 upadłości konsumenckich, w tym 8 mężczyzn i 9 kobiet,

SĄD REJONOWY W KROŚNIE:
Ogłosił łącznie 3 upadłości konsumenckich, w tym 2 mężczyzn i 1 kobiety,

Opierając się na powyższych danych można wysunąć trzy zasadnicze wnioski. Po pierwsze kobiety częściej aniżeli mężczyźni składają wnioski o ogłoszenie upadłości, w wyjątkiem Sądu Rejonowego w Krośnie. Po drugie Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w okresie statystycznym ilością ogłoszonych upadłości konsumenckich dogania Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Po trzecie instytucja upadłości konsumenckiej w dalszym ciągu wymaga promowania w południowych częściach województwa podkarpackiego.

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy pamiętać o zaletach i wadach tejże decyzji.

Niektóre zalety upadłości konsumenckiej:
- oddłużenie po wcześniejszej likwidacji majątku i po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
- w porównaniu do poprzedniej regulacji upadłości konsumenckiej, po liberalizacji nie trzeba posiadać majątku w wysokości zabezpieczającej koszty postępowania upadłościowego, a opłata sądowa za wniosek wynosi jedynie 30,00 zł,
- w razie sprzedaży mieszkania lub domu w toku postępowania upadłościowego istnieje możliwość wydzielenia kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy (brak podobnego uregulowania w postępowaniu egzekucyjnym),
- wstrzymanie naliczania odsetek przez wierzycieli,
- wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych oraz czynności windykacyjnych,
- Syndyk masy upadłości wstępuje za upadłego we wszelkie sprawy sądowe oraz administracyjne,
- Syndyk masy upadłości może odstąpić od niektórych niekorzystnych dla upadłego umów,
- po oddłużeniu istnieje możliwość wykreślenia z rejestru dłużników niewypłacalnych.
Niektóre wady upadłości konsumenckiej:
- upadły traci cały swój majątek,
- upadłość jednego z małżonków pozostających w wspólności ustawowej małżeńskiej powoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, a cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny. Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność Sędziemu – komisarzowi.
- Syndyk masy upadłości może kwestionować podjęte czynności, w których upadły przysporzył korzyści osobom trzecim.

Autor: Radca Prawny Łukasz Wydro
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Wydro
ul. Piłsudskiego 8, piętro 1, lokal nr 11,
39-400 Tarnobrzeg
numer telefonu: 530 870 780
e-mail: kancelariawydro@gmail.com
www.kancelariawydro.pl

Artykuł z dnia: 14.10.2015r.

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Ci rozwiązać wątpliwości prawne skorzystaj z okazji, aby promować jego treść oraz autora i dodaj od siebie google+ lub odwiedź nas na Facebooku. Dziękuje za udzielone wsparcie.

Wskazówki co do Facebooka:
https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcy-Prawnego-Łukasz-Wydro-1503042850015980

18.10.2015. 20:56

Lista Porad

Zastrzeżenia

Udzielane przez Kancelarię bezpłatne porady prawne w formie poradników prawnych na stronie internetowej www.poradyprawne.tarnobrzeg.info mają wyłącznie charakter informacyjny i z uwagi na abstrakcyjne podejście do zakładanych przez autora problemów – powinny być traktowane przez użytkowników jedynie jako wstępne wytyczne dotyczące podstawowych kwestii prawnych, które należy rozstrzygnąć. Kancelaria oraz inni autorzy porad nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za: treść porad; treść zamieszczonych wzorów; sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu; skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie, a także aktualność przytoczonych przepisów prawa. Zamieszczanie przez Kancelarię poradników prawnych w serwisie nie jest usługą.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości proszę za każdym razem udać się do podmiotów świadczących profesjonalne porady prawne. W takim jedynie wypadku macie Państwo pewność, że uzyskana porada prawna ma charakter profesjonalny.

Każdy Użytkownik korzystający z informacji umieszczonych w tym serwisie wyraża dobrowolną oraz nieodwołalną zgodę na obowiązywanie powyższych zastrzeżeń.